Костриба, Іван Васильович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна