АНАЛІЗ ПРИЧИН УСКЛАДНЕНЬ ПРИ БУРІННІ ТА КРІПЛЕННІ ОБСАДНИХ КОЛОН СВЕРДЛОВИН ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

  • А. М. Похилко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
  • Ю. С. Міщук асистент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотація

Розглянуто основні причини ускладнень при бурінні та кріпленні свердловин Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Показані домінуючі фактори, які характеризують технічний стан свердловини. Розкриті взаємозв’язки між геологічними, хімічними і фізичними чинниками, які впливають на якість цементного каменю. Подана класифікація дефектів цементного кільця за походженням та ступенем впливу на фактичну ізоляцію заколонного простору. Проаналізовані гірничо-геологічні особливості спорудження свердловин на родовищах Дніпровсько-Донецької западини. Наведені статистичні дані про ускладнення та аварії на деяких свердловинах ДДЗ за період 2000 – 2008 рр.Показано, що якість цементування залежить, зокрема, від властивостей тампонажного розчину та їх регулювання відповідно до конкретних параметрів у пласті. Ключові слова: ускладнення при бурінні, цементний камінь, кріплення свердловин, заколонні перето-ки, Дніпровсько-Донецька Западина

Дані про авторів

А. М. Похилко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
асистент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів
Ю. С. Міщук, асистент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
асистент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів

Посилання

1. Орловський В.М. Тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні монографія / В.М. Орловський. – Полтава, 2015. – 129 с.
2. Коцкулич Я.С., Коцкулич Є.А. До про-блеми забезпечення надійності розмежування пластів у нафтових і газових свердловинах //
Прикарпатський вісник НТШ.Число.-2010.-№1(9).
3. Ставичний Є.М. Розроблення тампонаж-них систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини: дис. на здоб. вчен. ступ. канд. тех. наук: спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / Ставичний Євген Ми-хайлович. –Івано-Фраківськ, 2015. – 13 с.
4. Сухін Є.І. Елементи створення, форму-вання та експлуатації підземних сховищ газу / Є.І. Сухін, Б.І. Навроцький. – К. : ППНВ, 2004. – 528 с. – ISBN 966-8638-00-X.
5. Гриманюк В. І. Дослідження механічних властивостей дисперсноармованого тампо-нажного каменю під час статичних та динамічних навантажень / В. І. Гриманюк// Розвідка та розробка нафтових і газових родо-вищ. – 2012. – № 2 (43). – С. 91-97.
6. Горський В. Ф. Тампонажні матеріали і розчини / В.Ф. Горський /. – Чернівці – 2006 – 524 с.
7. Коцкулич Я.С. Підвищення довговічності кріплення нафтових і газових свердловин / Я.С. Коцкулич, М.В. Сенюшкович, Б.А. Тер-шак // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2007. – № 1 (15). – С. 21-26.
8. Булатов А.И. Механика цементного камня нефтяных и газовых скважин / А.И. Булатов. – М.: Недра, 1994. – 387 с.
9. Soltanian H. A new cement additive to improve the physical properties of oil well cement and to enhance zonal isolation / H. Soltanian, A. Khojastefar, A. Ghorban. – Journal of Petroleum Science and Technology, Tehran, Iran: April. - №3 (1). – 2013. – P. 31-38.
10. R.C. Pessier (Hughes Tool Co.,) | M.J. Fear (BP Exploration). Quantifying Common Drilling
Problems With Mechanical Specific Energy and a Bit-Specific Coefficient of Sliding Friction. // Society of Petroleum Engineers. SPE Annual
Technical Conference and Exhibition, 4-7 October, Washington, D.C. 1992. https://doi.org/10.2118/24584-MS.
Опубліковано
2017-05-31