ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛТЮБІНГОВОЇ ТЕХНІКИ

В. П. Червінський, Р. Ю. Мельник, Байрамгельди Аширов

Анотація


У статті наведені відомості про конструкції колтюбінгових установок різних виробників, які за-стосовуються під час капітального ремонту свердловин. Показана типова схема наземної колтюбінгової установки і найбільш складні і відповідальні вузли та механізми, що входять до її складу. Наведено основні особливості застосування, а також переваги застосовуваних технологій з використанням безмуфтових довгомірних труб. Основних видів ремонтних робіт, що виконуються за допомогою колтюбінгових установок налічується більше десяти. Показана розроблена авторами технологія видалення щільних піщано-глинистих пробок з аномально низьким пластовим тиском (АНПТ). Обговорено особливості підвищення економічної ефективності при використанні колтюбінгових установок. Ключові слова: колтюбінгові установки, безмуфтові довгомірні труби, свердловини, капітальний ремонт, гідромашини, насосно-компресорні труби.

Повний текст:

PDF

Посилання


В. П. Червінський, В. Г. Філь, А. В. Яковлев. Перший досвід застосування колтюбінгової техніки в Україні / // Нафтова і газова промисловість. – 2004. – № 3. – С. 23–25.

Молчанов А. Г.Подземный ремонт и буре-ние скважин с применением гибких труб / А. Г. Молчанов, С. М. Вайнштейн, В. И. Некрасов, В. И. Чернобровкин. – М. : Академия горных наук, 2000. – 145 с.

Червінський В. П.Основи ремонту нафтога-зового обладнання/ В. П. Червінський. – Х. : НТУ «ХПИ», 2010. – 291 с.

Ценципер А. И.Основы эксплуатации и ре-монта нефтегазовых скважин/ А. И. Ценципер. – Х. : НТУ «ХПИ», 2016. – 443 с.

Буховенко Є. І.Нафтопромислове облад-нання/ Є. І. Буховенко. – М. : Надра,1996. – 420 с.

Костриба І. В.Основи конструювання наф-тогазового обладнання/ І. В.Костриба. –К. : Наук. думка,2007. – 193 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.