ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛТЮБІНГОВОЇ ТЕХНІКИ

  • В. П. Червінський Національний техніч-ний університет «Харківський політехнічний інститут».
  • Р. Ю. Мельник Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
  • Байрамгельди Аширов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Анотація

У статті наведені відомості про конструкції колтюбінгових установок різних виробників, які за-стосовуються під час капітального ремонту свердловин. Показана типова схема наземної колтюбінгової установки і найбільш складні і відповідальні вузли та механізми, що входять до її складу. Наведено основні особливості застосування, а також переваги застосовуваних технологій з використанням безмуфтових довгомірних труб. Основних видів ремонтних робіт, що виконуються за допомогою колтюбінгових установок налічується більше десяти. Показана розроблена авторами технологія видалення щільних піщано-глинистих пробок з аномально низьким пластовим тиском (АНПТ). Обговорено особливості підвищення економічної ефективності при використанні колтюбінгових установок. Ключові слова: колтюбінгові установки, безмуфтові довгомірні труби, свердловини, капітальний ремонт, гідромашини, насосно-компресорні труби.

Дані про авторів

В. П. Червінський, Національний техніч-ний університет «Харківський політехнічний інститут».
кандидат технічних наук, доцент кафедри видобутку нафти, газу і конденсату
Р. Ю. Мельник, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
студент
Байрамгельди Аширов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
студент

Посилання

1. В. П. Червінський, В. Г. Філь, А. В. Яковлев. Перший досвід застосування колтюбінгової техніки в Україні / // Нафтова і газова промисловість. – 2004. – № 3. – С. 23–25.
2. Молчанов А. Г.Подземный ремонт и буре-ние скважин с применением гибких труб / А. Г. Молчанов, С. М. Вайнштейн, В. И. Некрасов, В. И. Чернобровкин. – М. : Академия горных наук, 2000. – 145 с.
3. Червінський В. П.Основи ремонту нафтога-зового обладнання/ В. П. Червінський. – Х. : НТУ «ХПИ», 2010. – 291 с.
4. Ценципер А. И.Основы эксплуатации и ре-монта нефтегазовых скважин/ А. И. Ценципер. – Х. : НТУ «ХПИ», 2016. – 443 с.
5. Буховенко Є. І.Нафтопромислове облад-нання/ Є. І. Буховенко. – М. : Надра,1996. – 420 с.
6. Костриба І. В.Основи конструювання наф-тогазового обладнання/ І. В.Костриба. –К. : Наук. думка,2007. – 193 с.
Опубліковано
2017-05-31