WYBRANE SYSTEMY CIECZY WIERTNICZYCH STOSOWANYCH PODCZAS WIER-CENIA OTWORÓW I UDOSTĘPNIANIA ZŁÓŻ

Małgorzata Uliasz, Sławomir Błaż Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Bartłomiej Jasiński

Анотація


W artykule przedstawiono najważniejsze kierunki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym nad opracowaniem płuczek wiertniczych oraz cieczy specjalnych stosowanych do wiercenia otworów i prac związanych z udostępnianiem złoża i przygotowywaniem odwiertów do eksploatacji.

Повний текст:

PDF

Посилання


Błaż S. – Nowy rodzaj płuczki zawierającej mikrosfery powietrza do przewiercania warstw o niskim ciśnieniu złożowym. Nafta-Gaz nr 1/2012.

Błaż S. – Niekonwencjonalny, ultralekki materiał do regulowania gęstości cieczy wiertniczych. Nafta-Gaz nr 4/2014.

Błaż S. – Badania laboratoryjne nad opracowaniem składu płuczki inwersyjnej. Nafta-Gaz nr 3/2015.

Herman Z., Uliasz M. – Ciecze robocze w rekonstrukcjach odwiertów. Nafta-Gaz nr 11/2006

Uliasz M., Chudoba J., Herman Z. – Płuczki wiertnicze z inhibitorami polimerowymi i ich oddziaływanie na przewiercane skały. Prace INiG nr 139, Kraków 2006.

Uliasz M., Chudoba J. – Beziłowa płuczka wiertnicza z blokatorem rozpuszczalnym w wodzie. Wiadomości Naftowe i Gazownicze nr 8/2000.

Uliasz M. – Wykorzystanie związków aminowych w technologii płuczek wiertniczych. Nafta-Gaz nr 7/2010.

Uliasz M. – Wpływ polimerów z I-rzędowymi grupami aminowymi na właściwości inhibitacyjne płuczki wiertniczej. Nafta-Gaz nr 1/2011.

Uliasz M., Zima G., Błaż S. – Analiza wybranych właściwości płuczek wiertniczych do wierceń kierunkowych i poziomych w oparciu o badania laboratoryjne. Wiadomości Naftowe i Gazownicze nr 11/2011.

Uliasz M., Rzepka M. – Ciecze i mieszaniny do wypełniania likwidowanych odwiertów. Wiadomości Naftowe i Gazownicze nr 2/2013

Uliasz M., Błaż S., Jasiński B. – Właściwości technologiczne cieczy roboczych do rekonstrukcji odwiertów o podwyższonym i obniżonym ciśnieniu złożowym. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka Udostępniania, Rekonstrukcji i Serwisowania Złóż Węglowodorów w Karpatach i na Niżu Polskim”, Bóbrka, 2014.

Uliasz M., Zima G., Błaż S., Jasiński B., Wiśniowski R., Wysocki S. – An analysis of the possibilities of using new types of polymeric inhibitors in the technology of drilling fluids in shale formations. Nafta-Gaz nr 11/2015.

Zima G., Błaż S. – Wpływ płuczek wiertniczych zawierających modyfikowaną żywicę guarową na właściwości skał w świetle badań laboratoryjnych. XV Międzynarodowa Konferencja NT, WWNiG AGH, Krynica, 2004.

Zima G., Uliasz M., Błaż S. – Metodyka badań laboratoryjnych doboru środków chemicznych do rozkładu polimerów stosowanych w składach płuczek wiertniczych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna i Wystawa „Nowoczesny sprzęt i technologie stosowane przy poszukiwaniach gazu w Polsce”. 5 – 8 maj 2011, Piła.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.