Вплив макрофінансової циклічності на діяльність українських агрохолдингів.

  • Роман Васильович Корнилюк Кандидат економічних наук, докторант. ДВНЗ «Київський національний університет імені В. Гетьмана».
  • Анна Валентинівна Корнилюк Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Інститут економіки і прогнозування НАН України.

Анотація

УДК 336.6

 

Корнилюк Роман Васильович, кандидат економічних наук, докторант. ДВНЗ «Київський національний університет імені В. Гетьмана». Корнилюк Анна Валентинівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Інститут економіки і прогнозування НАН України. Вплив макрофінансової циклічності на діяльність українських агрохолдингів. Розглянуто проблеми діяльності українських агрохолдингів під час системної нестабільності. На основі аналізу емпіричних даних обґрунтовано взаємозв’язок між макрофінансовими шоками, системними ризиками банківського сектора та циклічністю результатів діяльності аграрного сектору економіки. Визначено механізми й результати впливу системних шоків валютного, кредитного, ринкового характеру на динаміку доходів і грошових потоків публічних агрохолдингів.

Ключові   слова:   агрохолдинги,    системний ризик, макрофінансові шоки, фінансова стабільність, девальвація, FCF, CAPEX, EBITDA.

Опубліковано
2017-06-30
Як цитувати
Корнилюк РоманВасильович Вплив макрофінансової циклічності на діяльність українських агрохолдингів. / РоманВасильович Корнилюк, АннаВалентинівна Корнилюк // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. (4 (65). – С. 76-82. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/eir/article/view/899 (дата звернення: 21.04.2019).
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ