Аналіз структурних змін зайнятості населення Полтавської області та міста Полтава за видами економічної діяльності.

  • Світлана Богданівна Іваницька Кандидат економічних наук, доцент. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
  • Тетяна Олександрівна Галайда Старший викладач. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Анотація

УДК 331.526

 

Іваницька Світлана Богданівна, кандидат економічних наук, доцент. Галайда Тетяна Олександрівна, старший викладач. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Аналіз структурних змін зайнятості населення Полтавської області та міста Полтава за видами економічної діяльності. Досліджено чинники впливу на зміну структури зайнятості населення. Проаналізовано галузеву структуру зайнятості населення Полтавської області й міста Полтава. Виявлено тенденції, що характеризують такий аспект регіонального та місцевого ринків праці, як зайнятість у розрізі видів економічної діяльності. Запропоновано напрями використання комплексу економічних, фінансових і соціальних заходів на місцевому та регіональному рівнях, а також системне проведення моніторингу змін у галузевій структурі зайнятості населення на регіональному й місцевому рівнях з метою своєчасного реагування на сучасні виклики.

 

Ключові слова: зайнятість, структура зайнятості населення, ринок праці, штатні працівники, робоча сила, приховане безробіття.

Опубліковано
2017-06-30
Як цитувати
Іваницька СвітланаБогданівна Аналіз структурних змін зайнятості населення полтавської області та міста полтава за видами економічної діяльності. / СвітланаБогданівна Іваницька, ТетянаОлександрівна Галайда // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. (4 (65). – С. 63-70. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/eir/article/view/897 (дата звернення: 18.03.2019).
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА