Регіональні важелі розвитку туристичного бізнесу (інноваційний аспект).

  • Ольга Володимирівна Комеліна Доктор економічних наук, професор. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
  • Шаміла Хассан Ісмаіл

Анотація

УДК 338.482.2

 

Комеліна Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, професор. Ісмаіл Шаміла Хассан, аспірант. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Регіональні важелі розвитку туристичного бізнесу (інноваційний аспект). Розглянуто особливості організації туристичного бізнесу в Україні та її регіонах. Досліджено підприємницьку активність у сфері туристичних послуг у регіонах країни у 2016 р. Проаналізовано фактори міжнародної конкурентоспроможності туристичної діяльності в Україні. З’ясовано організаційно-економічні проблеми забезпечення розвитку туристичного бізнесу в державі й обґрунтовано інноваційні важелі управлінні його розвитком на загальнонаціональному та регіональному рівнях з урахуванням міжнародного досвіду. Установлено місце й роль туристичного бизнесу України на світовому рівні.

Запропоновано важелі підвищення інноваційної активності туристичного бізнесу в регіоні: розвиток інноваційного партнерства; організаційні та маркетингові інновації; інновації в бізнес-освіті; розвиток регіональної інноваційної інфраструктури; оптимізація структури регіонального туристичного продукту; створення регіональних інформаційних платформ; упровадження сервісних інновацій.

Досліджено чинники впровадження інновацій у туристичну діяльність на регіональному рівні: ринкові, інфраструктурні; економічні; запровадження нових бізнес-моделей туристичної діяльності; використання нових механізмів та інструментів просування регіонального туристичного продукту; підвищення фінансової відповідальності туроператорів за послуги та їх якість.

Обґрунтовано нові фактори розвитку туристичного бізнесу в регіоні: об’єкти транспортної інфраструктури, креативний потенціал територій з урахуванням їх культурної спадщини, природного економічного потенціалу, бізнес-привабливості; розвиток соціального та інклюзивного туризму в Україні; впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій міжнародного рівня за рекомендаціями UNWTO.

Ключові слова: туристичний бізнес, туризм, регіональні важелі впливу, інноваційний розвиток, фактори впливу.

Опубліковано
2017-06-30
Як цитувати
Комеліна ОльгаВолодимирівна Регіональні важелі розвитку туристичного бізнесу (інноваційний аспект). / ОльгаВолодимирівна Комеліна, ШамілаХассан Ісмаіл // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. (4 (65). – С. 33-39. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/eir/article/view/889 (дата звернення: 18.03.2019).
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА