Редакційна політика

Галузь та проблематика

-       економіка та управління національним господарством;

-       розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

-       економічна теорія та історія економічної думки;

-       світове господарство і міжнародні економічні відносини;

-       економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

-       економіка природокористування й охорона навколишнього середовища;

-       демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика;

-       гроші, фінанси і кредит;

-       бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

-       статистика;

-       економічна безпека держави;

-       математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...