Теоретичні підходи до визначення дефініції «соціальна інфраструктура» як вагомої складової соціальної сфери.

  • Олег Богданович Жук Аспірант. Львівський національний університет імені Івана Франка.

Анотація

УДК 338.49

 

Жук Олег Богданович, аспірант. Львівський національний університет імені Івана Франка. Теоретичні підходи до визначення дефініції «соціальна інфраструктура» як вагомої складової соціальної сфери. Здійснено систематизацію теоретичних підходів до визначення дефініцій «соціальна інфраструктура» та «соціальна сфера». Запропоновано власне трактування досліджуваних категорій. Подано структуру соціальної сфери, в якій пріоритетне значення серед складових надано соціальній інфраструктурі, котра виступає матеріально-технічною базою останньої.

 

Ключові слова: теоретичні підходи, соціальна сфера, соціальна інфраструктура, сфера послуг.

Опубліковано
2017-06-30
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА