Удосконалення системи управління витратами підприємства в умовах нестабільної економіки.

  • Людмила Анатоліївна Свистун Кандидат економічних наук, доцент. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.
  • Руслана Миколаївна Левкова

Анотація

УДК 336.5.02

 

Свистун Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук. Левкова Руслана Миколаївна, магістрантка. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Удосконалення системи управління витратами підприємства в умовах нестабільної економіки. Обґрунтовано необхідність трансформації системи управління витратами на підприємстві в сучасних умовах господарювання, зокрема кризових явищ в економіці. Наведено основні методи управління витратами, проаналізовано їх переваги і недоліки. Запропоновано використовувати метод управління витратами «Just-in-Time» як найбільш доцільний в умовах нестабільного зовнішньоекономічного середовища. Запропоновано заходи для вдосконалення системи управління витратами на підприємстві та оптимізації їх рівня.

 

Ключові слова: витрати, система управління витратами, методи управління витратами, кризові явища в економіці.

Опубліковано
2017-06-30
Як цитувати
Свистун ЛюдмилаАнатоліївна Удосконалення системи управління витратами підприємства в умовах нестабільної економіки. / ЛюдмилаАнатоліївна Свистун, РусланаМиколаївна Левкова // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. (4 (65). – С. 57-62. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/eir/article/view/895 (дата звернення: 18.03.2019).
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ