Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії

  • Анна Анатоліївна Романова Кандидат економічних наук. Чернігівський національний технологічний університет.

Анотація

УДК 338.48:339

 

Романова Анна Анатоліївна, кандидат економічних наук. Чернігівський національний технологічний університет. Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії. Проаналізовано основні види туризму в контексті сучасних тенденцій розвитку туристичної індустрії. Запропоновано класифікацію видів туризму залежно від домінуючих ознак, таких як: вигода для економіки держави; цілі подорожі; соціально-демографічні характеристики споживачів; джерела фінансування; спосіб пересування; географія напрямків; спосіб замовлення туру; тривалість туру; суб’єкт організації туру; кількість осіб; законність тощо. Досліджено нові види туризму, які з’явилися в останні десятиріччя. Сформульовано визначення сучасних видів туризму. Визначено чинники, котрі впливають на популярність тих чи інших видів туризму та подорожей, сприяють появі нових видів туризму, а саме: глобальні тенденції споживання розвитку ринку послуг; домінування індустрії вражень; інформатизація суспільства, перехід в онлайновий простір; зміна соціально-демографічного портрету туриста; культ здорового способу життя, тренд здоров’я та довголіття; запит на екологічне споживання й життєдіяльність; військово-політичні конфлікти, загроза терористичних атак, природні катаклізми; розвиток віртуальних турів тощо. Доведено, що поява нових видів туризму, а також зміни у структурі розподілу туристичного ринку за видами обов’язково повинні враховуватися з метою задоволення різних потреб споживачів, ефективного стратегічного планування, більш ґрунтовного аналізу функціонування туристичної індустрії.

 

Ключові слова: міжнародний туризм, види туризму, класифікація видів туризму, туристична індустрія.

Опубліковано
2017-06-30
Як цитувати
Романова АннаАнатоліївна Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії / АннаАнатоліївна Романова // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. (4 (65). – С. 13-19. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/eir/article/view/886 (дата звернення: 18.03.2019).
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ