Особливості обліку поточних зобов’язань підприємств України

  • H. Lebedyk Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • V. Yatsenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: поточні зобов’язання, економічна суть, класифікація, короткострокові кредити, кредиторська заборгованість

Анотація

Розглянуто економічну сутність поточних зобов’язань, розкрито їх роль і місце в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства. Досліджено та узагальнено  класифікацію поточних зобов’язань.  Проаналізовано  нормативну базу щодо визначення терміну зобов’язання у нормативно-правових документах. Побудовано алгоритм проведення аналізу поточних зобов’язань на підприємствах України з метою зменшення банкрутства. Проаналізовано динаміку поточних зобов’язань за період 2015 ­ 2016 рр., визначено найбільшу питому вагу поточних зобов’язань в галузях господарства. Проаналізовано частку кредиторської заборгованості на підприємствах. Визначено питому вагу короткострокових кредитів банків у галузях господарств України. Досліджено, що зобов’язання виникають як наслідок минулих подій, а саме після отримання товарів, робіт, послуг, авансу, а також нарахування заробітної плати, податків, зборів та ін. Зобов’язання вважаються поточними, якщо непередбачений строк їх погашення не перевищує 12 місяців із дати балансу. Визначено, що чітка організація і методика обліку нададуть можливість забезпечити отримання об’єктивної інформації для аналізу і контролю поточних зобов’язань, проведення яких сприяє ефективному формуванню, підготовці та прийняттю управлінських рішень щодо діяльності підприємства та підтриманню їхньої фінансової стійкості та платоспроможності на високому рівні.

Дані про автора

H. Lebedyk, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Zakon Ukrainy „Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini“ vid 16.07.1999 r. № 996, iz zminamy ta dopovnenniamy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nibu.factor.ua/ukr/ info/Zak_basa/Z996. [in Ukrainian]
2. Ministry of Finance of Ukraine Regulation (Standard) 11 «Liabilities».
3. Ministry of Finance of Ukraine Regulation (Standard) 1«General Requirements to Financial Statements».
4. Orlov I.V. The essence of the concept of «commitment»: the analysis of scientific sources / I.V. Orlov // Bulletin of the Zhytomyr State Technological University / Series «Economic Sciences». – 2010. –№ 1(51) – P. 90–93.
5. Petrenko N.I. Accounting of current obligations: categories, concepts, terms / N.I. Petrenko // Bulletin of the DDMA. – 2012. – № 1 – P. 184–189.
6. RasenkoV.M. Features of the classification of obligations of enterprises / V.M. Rasenko // Bulletin of social and economic research. – 2012. – № 2. – P. 163–170.
7. Omelianska I.Ya. The procedure for disclosing information about liabilities in the balance sheet / I.Ya. Omelianska / / Economic analysis: collection of scientific works. – 2013. – №14. – P. 221–227.
8. Mykhailyshyn N.P. The essence of obligation and their classification: economic and legal aspects / N.P. Mykhailyshyn // Economy: realities of time. – 2012. – №2(3). – P. 130–135.
9. KrupkaYa.D. Accounting by types of economic activity: Tutorial / Ya. D. Krupka, M.B. Kulinich, A.T. Safarova. –Lutsk: Tower-Print, 2016. – 451 p.
10. Travinska S.I. Klasyfikatsiia potochnykh zoboviazan v zakonodavstvi ta bukhhalterskomu obliku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://bukuniver. edu.ua/Applications/zbirnik/n6/31_Klas.pdf [in Ukrainian]
11.YatsenkoV.V. Approaches to the essence, classification and assessment of current liabilities in the accounting system of the enterprise / Yu.Yu. Mironova, Yu.M. Batsman, V.V. Yatsenko: VisnykONU І.І. Mechnikov 2016. Tome. 21. №.5 (47).
Опубліковано
2018-08-30
Як цитувати
Lebedyk H. Особливості обліку поточних зобов’язань підприємств україни / H. Lebedyk, V. Yatsenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. (3(70). – С. 88-94. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.3(70).1248.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ