Особливості застосування digital - стратегії та customer journey mapping для просування органічної продукції.

  • B. Kuzniak Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • I. Novytska Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • E. Khaustova Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: маркетинг, маркетингова стратегія, органічна продукція, digital - стратегія, customer journey mapping

Анотація

Розглянуто та узагальнено маркетингові інструменти для просування органічної продукції на ринку. Digital - стратегія просування продукції розглядається як поєднання цифрових можливостей, які надають компанії переваги на ринку. Створення конкурентоздатної  продукції   виходить  з  її  оцінки та розробки оптимальної стратегії. Проведено  оцінку роботи цифрової реклами в різних засобах масової інформації. Надано визначення маркетингової технології, яка спрощує спілкування з клієнтами і робить комунікативну стратегію більш ефективною і цілісною, та карти циклу взаємодії бренду зі споживачем. Обґрунтовано переваги застосування digital - стратегії та customer journey, які сприяють збільшенню можливостей фірми у боротьбі за споживачів. Залежно від мети маркетингової стратегії встановлено різні елементи digital-стратегії, які найчастіше можуть застосовувати маркетологи. Визначено засоби, що охоплюють аудиторію мобільних додатків, веб-сайтів для мобільних пристроїв, моментальних статей і відео - сайтів. Проведено аналіз комплексу заходів, який допоможе покупцеві користуватися продуктами та послугами виробників органічної продукції із задоволенням. Установлено оптимальне розміщення посилань на рекламу в соціальних мережах за  стратегією digital маркетингу. Проаналізовано цифрові тактики та канали для зв'язку зі споживачами за стратегією digital - маркетингу. Проведено аналітику в трьох напрямках: вивчення аудиторії; вивчення ринку; вивчення точок контакту з брендом. Визначено основні елементи даних стратегій, які вдосконалюють просування органічних продуктів на ринки. Запропоновано реалізацію стратегії: медіапланування, налаштування системи збору даних, запуск рекламної кампанії для виробників органічної продукції.

Дані про авторів

B. Kuzniak, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор экономічних наук, професор

I. Novytska, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

викладач

Посилання

1. Dudar T.H., Dudar V.T. Marketing instruments for positioning in the organic products market. Scientific herald of Uzhgorod University. Series: Economics. 2017. No. 1. P. 71-76.
2. Moroz O.V., Andrushenko V.М. Branding as a tool for improving the competitiveness of organic production in Ukraine. Effective economy. 2015. No. 2.
3. Shpak H.M. (2015) Motivation for the development of organic production in Ukraine. Ekonomik aUkrainy (Economy of Ukraine). №7(644), 58-71.
4. Shtrhun H.I. (2015) Marketing support for stimulating the sales of organic products in Ukraine. Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia.(Problems and prospects of economy and management).№3(3), 161-170.
5. Neumayer M. (2017). Best Branding Guide, Family Leisure Club, Kyiv, Ukraine.
6. Digital marketing. [Electronic resource] // Wikipedia: Free Encyclopedia.. – 2018. – Access mode: https://ru.wikipedia.org/wiki/Type_marketing
7. Puffett M. Digital Brand Advertising and Measurement [Electronic resource] / Marie-Clare Puffett. – 2018. – Access mode: https://www.iabeurope.eu/wp-content/uploads/2018/06/IAB-Europe-Digital-Brand-Advertising-and-Measurement-Report_June-2018.pdf
8. SMART [Electronic resource] // Wikipedia: Free Encyclopedia.. – 2018. – Access mode: https://ru.wikipedia.org/wiki/SMART
9. Tyimoshenko A. How to Compile a Customer Journey Mapping [Electronic resource] / Anna Tymoshenko. – 2015. – Access mode: https://www.cossa.ru/149/101189/.
10. Townsend F. The definitive guide to the European Digital Advertising Market [Electronic resource] / Feehan Townsend // AdEx Benchmark 2017. – 2017. – Access mode: https://www.iabeurope.eu/wp-content/uploads/2018/06/IAB-Europe_AdEx-Benchmark-2017-Report_FINAL-V2.pdf.
11. Bekvit H.(2018), Selling invisible. Guide to Contemporary Marketing Services, Family Leisure Club, Kyiv, Ukraine.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013) The Law of Ukraine “On the production and circulation of organic agricultural products and raw materials“, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/425-18.
13. Kotler F. (2017), Ten Death Sins Marketing, Family Leisure Club, Kyiv, Ukraine.
14. Mamayha S.V. (2016), “Development of organic products market in Ukraine / S. V. Mamalyha, A.S. Hlow“, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5245.
15. Mann I. (2018), Marketing without budget. 50 Effective Tools, Monolith-Bizz, Kyiv, Ukraine.
16. Setivan Yu., Kertardzhia H. and Kotler F. (2018), Marketing 4.0: From Traditional to Digital, KM-BUX, Kyiv, Ukraine.
17. Sobolev L. (2018), The phenomenon of Instagram 2.0, Book Chef, Kyiv, Ukraine.
18. Thaler R. (2018), Behavioral Economics. How Emotions Affect Economic Decisions, Our Format, Kyiv, Ukraine.
Опубліковано
2018-09-27
Як цитувати
Kuzniak B. Особливості застосування digital - стратегії та customer journey mapping для просування органічної продукції. / B. Kuzniak, I. Novytska, E. Khaustova // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. (3(70). – С. 71-79. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.3(70).1246.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ