Ефективність управління проектами розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання

  • Volodymyr Hryshko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Olena Kryvenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: проект, проектна діяльність, проект розвитку підприємства, управління проектом розвитку підприємства

Анотація

Досліджено поняття «проект», проаналізовано особливості управління проектами розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання, поглиблено теоретичні аспекти щодо ефективності управління проектами розвитку, виявлено чинники підвищення ефективності управління проектами розвитку підприємства. У рамках даного дослідження проект розглядається як складна  система, тобто сукупність, взаємопов’язаних між собою, процесів цілеспрямованої діяльності, обмежених в часі, ресурсах та витратах, що мають унікальний характер та спрямовані на досягнення ефекту (економічного, соціального чи будь-якого іншого). Оскільки проектний підхід до розвитку в управлінні є відносно новим для вітчизняних підприємств, він ще недостатньо ефективно використовується на практиці. На сьогодні підприємства не мають єдиного механізму визначення послідовних етапів управління проектами розвитку підприємства, в результаті чого мають низьку оперативність виконання проектів, неефективно використовують обмежені ресурси, мають максимальні затрати та низький рівень якості. На сьогодні на українських підприємствах переважає операційний підхід до управління, який характеризується  повторюваністю виробничих процесів, сезонністю робіт та певними критеріями ефективності управління.  Тому основна увага в статті зосереджена на теоретико-методологічних та практичних аспектах підвищення ефективності управління проектами розвитку підприємства – у впровадженні в організаційну структуру підприємства проектної групи, що супроводжуватиметься запропонованим алгоритмом системи управління проектами розвитку підприємства.

Дані про авторів

Volodymyr Hryshko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, професор

Olena Kryvenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

магістрант

Посилання

1. Site of the Institute of Project Management: [Electronic resource]. – Access mode: http://pmi. org.ua/ru/certification.
2. Site of the Institute for Project Management. – Library of PMI Global Standards: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.pmi.org.
3. Dovhan L. (2017). Project management. Kyiv, Ukraine: KPI, 420.
4. International management of projects: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ipma.ch/Pages/default.aspx.
5. Mykhailovska O. (2008) Operational management. Kyiv, Ukraine: Condor, 552 c.
6. Onyshchenko V., Redkin O., Starovirets A., Chevhanova V. (2008) Production organization: Kyiv, Ukraine: Libra, 360.
7. Rach V. & Rossoshanska O., Medvedieva O. (2010). Project Management. Kyiv, Ukraine.
8. Bowen R. Implementing Best Communication Practices With Your Project Team [Electronic resource] / Ronda Bowen // Bright Hub Project Management. – 2013. – Access mode: http://www.brighthubpm.com/resourcemanagement/60211-communicating effectively-with-your-project-team/
9. HP Project and Portfolio Management Center: Deliver consistent business outcomes [Electronic resource] // Technology for better business outcomes. – Access mode: http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2009/lasvegasevents2009/HPPH MOverview.pdf
10. Top 10 best project management software [Electronic resource] // Creative Bloq. – 2016. – Access mode: http://www.creativebloq.com/software/best-project-management-71515632
Опубліковано
2018-09-10
Як цитувати
Hryshko Volodymyr Ефективність управління проектами розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання / Volodymyr Hryshko, Olena Kryvenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. (3(70). – С. 65-70. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.3(70).1245.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ