Корупційна складова як загроза економічній безпеці держави

  • Nadiia Yurkiv Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України
  • Oleksandra Maslii Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: корупція, загроза, економічна безпека держави, антикорупційна діяльність, системний підхід, забезпечення економічної безпеки держави

Анотація

Розглянуто причини виникнення та поширення корупції. Проаналізовано рівень сприйняття корупції в Україні за даними міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Досліджено корупційну складову національної економіки за різними її сферами: матеріального виробництва, фінансовою, транспорту, закупівель, землеустрою, нематеріального виробництва, державного управління тощо. Виявлено, що корупція у сфері земельних відносин та прорахунки в земельній політиці спровокували виникнення тіньових земельних відносин та тіньового ринку землі в Україні. Визначено наслідки впливу корупційної загрози на безпечний економічний розвиток національної економіки. Обґрунтовано, що корупційна загроза суттєво послаблює економічну безпеку держави і є реальною загрозою в цілому для національної безпеки України. Окреслено ряд невирішених проблем, що виникли внаслідок корупційної складової й перешкоджають переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку. Досліджено моделі спеціалізованих інституцій з боротьби проти корупції. Найбільш вдалим у даній сфері визнано досвід Сінгапуру та Гонконгу, де були створені перші спеціалізовані антикорупційні органи, саме ці інституції асоціюються з дієвим інструментом ефективного, незалежного, багатоцільового органу з боротьби проти корупції. Доведено, що основною моделлю боротьби з корупцією в Україні має стати європейська модель з додатком елементів азіатської у вигляді невідворотності покарання злочину. Виділено організаційно-економічні заходи протидії корупції в рамках забезпечення економічної безпеки держави. Визначено, що. виходячи зі складного стану реального сектору економіки України, протидія корупційній загрозі економічній безпеці держави повинна мати комплексний та системний характер шляхом оптимального поєднання процесів державного управління та соціальної самоорганізації і управління.

Дані про авторів

Nadiia Yurkiv, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу фінансової безпеки

Oleksandra Maslii, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

1. On Prevention of Corruption [Electronic resource] / Law of Ukraine dated October 14, 2014, No. 1700-VII // The Verkhovna Rada of Ukraine. – Mode of access: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
2. On National Security of Ukraine [Electronic resource] / Law of Ukraine dated June 21, 2018, No. 2469-VIII // The Verkhovna Rada of Ukraine. – Mode of access: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
3. Transparency International Corruption Perceptions Index / [Electronic resource]. – Mode of access: http: //www.transparency.org.
4. National Anti-Corruption Bureau of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: https: //nabu.gov.ua
5. The state of corruption in Ukraine – 2015 // Official website of the Kiev International Institute of Sociology. – Access mode: http://kiis.com.ua/materials/pr/20161602_corruption/Corruption%20in%20Ukraine%202015%20UKR.pdf
6. Varnalii Z., Onyshchenko S., Maslii A. (2016). Prevention is a precondition for the issue of Economics Security State / Scientific Journal Science Rise, 7/1 (24), 41-46 (inUkr.). DOI: 10.15587 / 2313-8416.2016.74409.
7. Hvozdetskyi V.D. An update of the administrative and legal mechanism for preventing and combating corruption in Ukraine, which was revoked by the dignity revolution / V.D. Hvozdetskyi // Foreign Trade: Economics, Finance, Law. – No. 4 (75). – 2014. – Pp. 4–23.
8. Nevmerzhytskyi Ye.V. Corruption in Ukraine: Causes, Consequences, Mechanisms of Counteraction: Monograph / Ye. V. Nevmerzhytskyi. – K.: CST, 2008. – 368 p.
9. Chemerys I.V. Foreign experience of coruption in the system of public administration / I.V. Chemerys // Strategic priorities. – 2015. – No. 3 (12). – P. 110–118.
10. Specialized Anti-corruption Institutions: An Overview of Models / Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia / Organization for Economic Cooperation and Development [Electronic resource]. – Access mode: http://www.oecd.org/corruption/acn/39972270.pdf
11. Fleichuk M.I. Legalization of the economy and combating corruption in the system of economic security: the theoretical foundations and strategic priorities in the conditions of globalization / M. I. Fleichuk. – Lviv: Achilles, 2008. – 660 p.
12. Schneider, Fr. Shadow Economies all over the World: New Estimates for 162 Countries / Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Montenegro [Electronic resource]. – Access mode: http://www.economics-ejournal.org
Опубліковано
2018-08-21
Як цитувати
Yurkiv Nadiia Корупційна складова як загроза економічній безпеці держави / Nadiia Yurkiv, Oleksandra Maslii // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. (3(70). – С. 19-27. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.3(70).1239.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ