Теоретико-методологічні засади стратегії туристичного розвитку країни

Ключові слова: стратегія розвитку туризму, міжнародний туризм, туристична індустрія, допоміжний рахунок туризму, туристичне споживання, економічний аналіз туризму

Анотація

Виділено, описано та схематично зображено модель Стратегії туристичного розвитку (далі – СТР) на основі дев’яти основних  етапів розроблення та реалізації, а саме: 1) діагностика та усвідомлення проблем у туристичній сфері; 2) аналіз туристичного ринку; 3) таргетування цільової аудиторії споживачів турпродукту; 4) розроблення турпродуктів; 5) апробація турпродукту на потенційних туристах; 6) діагностика існуючої маркетингової політики; 7) розроблення маркетингового плану просування турпродукту; 8) реалізація СТР; 9) оцінювання та контроль реалізації СТР. Проаналізовано особливості формування та застосування методології збору інформації щодо соціально-економічних показників розвитку туристичної галузі. Визначено та схематично зображено рекомендовані критерії ефективності реалізації СТР країни. Сформульовано визначення таких понять у туристичній статистиці, як агреговані показники допоміжного рахунку туризму; допоміжний рахунок туризму; адміністративні дані; економічний аналіз туризму; валова додана вартість безпосередньо пов’язана із туризмом (ВДВТ); валова додана вартість у галузях туризму (ВДВГТ); валова додана вартість турпродукту; валова маржа постачальника послуг бронювання; валовий внутрішній продукт безпосередньо пов’язаний із туризмом (ВВПТ); туристичне споживання; туристичні витрати тощо. Визначено основні та допоміжні джерела збору інформації про стан туристичного розвитку країни/дестинації: показники туристичного збору; дані Державної служби статистики; дані Державної прикордонної служби; дані Податкової інспекції; дані Національного банку; дані маркетингових досліджень; дані мобільних операторів; дані закладів розміщення; дані туристично-інформаційних центрів; дані авіаперевізників, залізничних перевезень, автоперевізників, морських та річкових перевізників тощо; дані фахівців туристичного супроводу; дані відвідувань туристичних об’єктів, музейних установ, природних та історико-архітектурних заповідників тощо; дані туроператорів та турагенцій; дані туристичних Асоціацій та недержавних організацій.

Дані про автора

Anna Romanova, Чернігівський національний технологічний університет.

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Sustainable Development Goals. // United Nations Organizations – Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
2. Tourism and Resorts Development Strategy of Ukraine for the period up to 2026» // Cabinet of Ministers of Ukraine. – 2017. – Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501.
3. Fedorchenko V. K. Pravove rehuliuvannia turystychnoyi diyalnosti v Ukrayini (Legal regulation of tourism activity in Ukraine) / za red. V.K. Fedorchenka – K.: Yurinkom-Inter, 2002. – 640 p.
4. Liubitseva O. O., Malska M. P. Kontseptualni zasady heohrafii rekreatsii i turyzmu (Conceptual principles of the geography of recreation and tourism) / O. O. Lyubitseva, M. P. Malska, Yu. V. Zinko // Heohrafiia ta turyzm. – 2011. – Vyp. 11. – P. 3-14.
5. Parfinenko A. Yu. Osoblyvosti formuvannia ta realizatsii turystychnoi polityky derzhavy: mizhnarodnyi, natsionalnyi, rehionalnyi dosvid: monohrafiia (Features of the formation and realization of the tourist policy of the state: international, national, regional experience) / kol. avt., za red. A. Yu. Parfinenka. KH.: KHNU imeni V. N. Karazina, 2013. – 280 p.
6. Shchepanskyi E. V. Metodolohichna sutnist i klasyfikatsini oznaky turyzmu (Methodological essence and classification features of tourism) / E. Shchepanskyi // Derzhavne budivnytstvo. – 2010. – № 1. – Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2010_1_23.pdf.
7. Tkachenko T. I. Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu: monohrafiia (Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, Business Realities) / T. I. Tkachenko. – K.: Kyivskyi natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet, 2006. – 537 p.
8. United Nations World Tourism Organization. Repository of National Tourism Master and Marketing Plans – Update: May 2015 [Електроний ресурс] / United Nations World Tourism Organization // UNWTO. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416783.
9. Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework. Series F, No.80 / Rev.1. Luxembourg, Madrid, New York, Paris, 2010.
10. United Nations World Tourism Organization official website. Retrieved from: http://www2.unwto.org.
Опубліковано
2018-08-22
Як цитувати
Romanova Anna Теоретико-методологічні засади стратегії туристичного розвитку країни / Anna Romanova // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. (3(70). – С. 5-12. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.3(70).1237.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ