Сучасні тенденції ринку праці в контексті розвитку нерегульованих внутрішніх міграційних процесів

  • Mariia Hunchenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Alina Chaikina Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: ринок праці, міграція, логістика, оптимізація, інфраструктура

Анотація

В статті представлено огляд проблематики розвитку тенденції зміни ринку праці в умовах неврегульованих внутрішніх міграційних процесів. Визначено, що характерною особливістю сучасного ринку праці є зростання мобільності робочої сили, що спричинено збільшенням загальної мобільності населення, лібералізація соціальних та трудових відносин, підвищення гнучкості ринку праці. Доведено, що територіальна мобільність робочої сили покращує розподіл людського капіталу, а високий рівень професійної мобільності створює передумови для швидкої перебудови економічної системи. З іншого боку, висока територіальна мобільність робочої сили, особливо високий рівень міграції населення в інші країни, вносить корінні зміни в економічне та соціальне становище як для країн-реципієнтів, так і країн-донорів. Авторами визначено, що на тлі старіння населення, трудова міграція в Україні стає однією із значних загроз економічному розвитку, особливо це стосується  інтелектуальної міграції, яку прийнято називати «відтоком мізків». Виявлено, що процеси внутрішньої міграції населення супроводжуються порушенням інформаційних зв’язків, зміною структурної бази зайнятості населення без належного розгляду змін у ресурсних компонентах. Відповідно авторами надано логістичну інтерпретацію ринку праці та виявлено вплив міграційного процесу на основі аналітичного моделювання з використанням математичного інструментарію формалізації процесів. Обґрунтовано необхідність розвитку інфраструктурної підтримки ринку праці з метою ліквідації існуючого дисбалансу.

Дані про авторів

Mariia Hunchenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики

Alina Chaikina, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і логістики

Посилання

1. U. S. BUREAU OF LABOR STATISTICS, 2017. Job Openings and Labor Turnover Survey [online]. U. S. Bureau of labor statistics [viewed 10 October 2017]. Available from: http://www.bls. gov/
2. THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2013. Report on the methodology, organization and results of a modular sample survey on labour migration in Ukraine [online]. [viewed 10 October 2017]. Available from: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
3. THE MINISTRY OF SOCIAL POLICY, 2017. The account of immigrants [online]. The Ministry of social policy [viewed 10 October 2017]. Available from: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=250060011&cat_id =244277212
4. SUPREME COUNCIL OF UKRAINE, 2017. On approval of the Instruction about the procedure for maintaining service records of employees, The Order of the Ministry of labor of Ukraine, Ministry of Justice of Ukraine, Ministry of social protection of population of Ukraine, 29.07.1993. #58 [online]. Supreme Council of Ukraine [viewed 5 September 2017]. Available from: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/z0110-93
5. GAINANOV D.A., GALLYAMOV R.R., 2006. The model of minimizing structural imbalances of the labour market. The Bulletin of the Ufa state aviation technical University. 5, pp. 89-153.
6. RENEWA E. V., HRYNEVYCH L. V., 2009. Statistical analysis of the structural asymmetry of the labor market in Ukraine. Business-Inform. 4, pp. 133-137.
7. KOROVKIN A. G., KOROLEV I. B., DOLGOVA I. N., AKHUNDOV O. V., 2006. The Structural unemployment on the Russian labor market and the problem of matching of labour demand and its supply. Supply and demand in the labor market and educational services market in Russian regions. 2, pp. 3-14.
8. THE STATE OF EMPLOYMENT SERVICE OF UKRAINE, 2017. The report [online]. The state employment service of Ukraine [viewed 10 October 2017]. Available from: http://www.dcz.gov.ua/control/ uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543
Опубліковано
2018-05-15
Як цитувати
Hunchenko Mariia Сучасні тенденції ринку праці в контексті розвитку нерегульованих внутрішніх міграційних процесів / Mariia Hunchenko, Alina Chaikina // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (2(69). – С. 69-75. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.2(69).1174.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА