Пропозиції щодо зменшення IFRS моделей оцінки земельних ділянок

  • Валентина Володимирівна Дубовая Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: земельні ділянки, нерухомість, зайнята власником, інвестиційна нерухомість, модель собівартості, модель переоцінки, модель справедливої вартості

Анотація

Метою статті є формулювання пропозицій зі зменшення міжнародних підходів до оцінки вартості земельних ділянок у фінансових звітах. Міжнародні стандарти регламентують використання різних моделей оцінки земельних ділянок в залежності від належності земельних ділянок до складу статей Звіту про фінансовий стан: «Нерухомість, споруди і устаткування» (модель собівартості або модель переоцінки); «Інвестиційна нерухомість» (модель собівартості або модель справедливої вартості); «Непоточні активи, утримувані для продажу» (модель собівартості, модель переоцінки, модель справедливої вартості або  справедлива вартість за мінусом витрат продажу); «Запаси» (собівартість запасів або чиста реалізаційна вартість). Враховуючи особливий статус земельних ділянок як виду активів, що не амортизують, запропоновано виокремити у розділі «Непоточні активи» Звіту про фінансовий стан статтю «Земельні ділянки» з її оцінкою за справедливою вартістю. 

Дані про автора

Валентина Володимирівна Дубовая, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент.

Посилання

1. A practical guide to accounting for property under the cost model (2010) // file:///G:/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90%202018/2010%20Practical%20guide%20IAS%2016.pdf
2. Annual Financial Statements of Emlak Konut GYO (2016) // http://www.akfengyo.com.tr/download/files/4193349783_31-December-2016-Standalone-Financial-Report.pdf
3. Annual Financial Statements Report of Woolworths Holdings Limited (2016) // http://www.woolworthsholdings.co.za/investor/financial_ results.asp
4. Annual Report of BTA Baltic Insurance Company (2016) // https://www.bta.lv/userfiles/files/BTA-Baltic-Annual-report-2016_ENG_FINAL.pdf
5. British Petroleum Annual Report and Form 20-F (2016) // https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/investors/bp-annual-report-and-form-20f-2016.pdf
6. Conceptual Framework for Financial Reporting (2018) / https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework
7. Dubovaya V.V. (2017) Information disclosure about investment property in the financial statements according to International Standards / V.V. Dubovaya, I.V. Davydova // Економіка і регіон. – № 3. – С.101-107.
8. Dubovaya V.V. (2018) Presentation of information about land in the financial statements according to IFRS / V.V. Dubovaya, I.V. Davydova // Економіка і регіон. – № 1. – С. 72 – 78.
9. Fee, Helen. (2011) Accounting for Property – Classification is Key! // http://www.cpaireland.ie/docs/default-source/Students/Study-Support/P2-Advanced-Corporate-Reporting/accounting-for-property---classification-is-key.pdf?sfvrsn=2
10. International Financial Reporting Standards (2018) // http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/
11. Registration document 2016 including the annual financial report of Total S. A. // https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2016_va _web.pdf
12. Seneca Foods Annual Report (2016) // http://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReports/PDF/NASDAQ_SENEA_2016.pdf
13. Zhang, Y. and Andrew, J., (2010) Land in China: Re-considering comparability in financial reporting, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 4(1), 53-75 // file:///G:/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0% 9A%D0%90%202018/Land%20in%20China-%20Re-considering%20comparability%20in%20financial%20reportin.pdf
14. Дубовая В.В. (2015) Відображення інвестиційної нерухомості в Балансі підприємств України за міжнародними стандартами / В.В. Дубовая, К.В. Бабенко / Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Економічні науки». – № 15. – С. 130 – 133.
15. Дубовая В.В. (2015) Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у фінансовій звітності за міжнародними стандартами / В.В. Дубовая / Бізнес інформ. – № 12/ – С. 257 – 262.
16. Земельний rодекс України: за станом на 1 травня 2018 р. / Відомості Верховної Ради України 2002, № 3-4, ст. 27 (із змінами).
17. Онищенко В.О. (2015) Облік у зарубіжних країнах / В.О. Онищенко, М.І. Бондар, В.В. Дубовая. – Київ : ЦУЛ. – 572 с.
18. Остапчук С.М. (2013) Облік земельних ділянок і прав користування ними в системі міжнародних стандартів фінансової звітності / Економіка АПК, № 7, c. 134 – 141.
19. Підвисоцька Л.Я. (2016) Облік та звітність земельних ресурсів: проблеми організації та методики / Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 3 (18).
20. Податковий rодекс України: за станом на 1 травня 2018 р. / Відомості Верховної Ради України 2011, № 13-14, № 15-16, № 17 ст. 112 (із змінами).
21. Примітки до окремої фінансової звітності ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. А. М. Кузьміна» за 2016 рік // http://www.dss-ua.com/media/rus/company/official-info/fin_inf/prim 2016.pdf
22. Примітки до фінансової звітності ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бріз» за 2016 рік // http://briz.fusioncp.com/docs/2016/BRIZ_PRYMITKY_2016.pdf
23. Примітки до фінансової звітності ПАТ «Страхова компанія «АСКО-Медсервіс» за 2016 рік // http://ams.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Prymitku-do-fin-zvitnosti-2016.pdf
24. Примітки до фінансової звітності ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» за 2016 рік // http://www.megommetr.com/project
25. Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія» за 2016 рік // http://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/primfinzvit-2016.pdf
26. Річна фінансова звітність ПАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат» за 2016 рік // https://smida.gov.ua/db/emitent/00418142
27. Річна фінансова звітність ПАТ «Нафтоавтоматика» за 2016 рік // https://smida.gov.ua/db/participant/00142970
28. Річна фінансова звітність ПАТ «Тернопільнафтопродукт» за 2016 рік //https://smida.gov.ua/db/participant/03362755
29. Річна фінансова звітність ПАТ «Укрнафтопродукт» за 2016 рік // https://smida.gov.ua/db/participant/00018201
30. Річна фінансова звітність ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют капітал» за 2016 рік // http://absolutecapitalemitents.net.ua/files/38404576_4aa78c597d-de007fcef27c8185812494.pdf
Опубліковано
2018-05-21
Як цитувати
Дубовая ВалентинаВолодимирівна Пропозиції щодо зменшення ifrs моделей оцінки земельних ділянок / ВалентинаВолодимирівна Дубовая // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (2(69). – С. 51-50. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.2(69).1170.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ