Енергетичний сектор України: еколого-економічні особливості.

  • Анатолій Володимирович Павлик Сумський державний університет
  • Олексій Валентинович Люльов Сумський державний університет
  • Олена Юріївна Чигрин Сумський державний університет
  • Тетяна Володимирівна Пімоненко Сумський державний університет
Ключові слова: еколого-орієнтовний розвиток, енергетичний сектор, навколишнє середовище, паливні ресурси, відновлювальні джерела енергії

Анотація

Стаття присвячена аналізу використанню енергетичного ресурсів в Україні. У цій статті використані українські офіційні статистичні дані. Проаналізували використання структури енергоресурсів для теплової електростанції на 2013-2017 рр. На основі результатів і методики розрахунку проаналізували обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу з природного газу і вугілля.

З метою реалізації еколого-орієнтованого розвитку необхідно враховувати ефективність енергоресурсів і його екологічний ефект. Результати аналізу показали, що вугілля і природний газ є основними джерелами забруднення в Україні. Помічено, що структурна частка вугілля і природного газу коливається в сезонних коливаннях. Слід підкреслити, що поширення та впровадження відновлюваних джерел енергії дозволить збільшити обсяг виробництва енергії (безпосередньо) і зменшити обсяг забруднення навколишнього середовища (опосередковано). Таким чином, одна сонячна енергостанція потужністю 10 кВт * год виробляє 10 як 200 кВт * год / рік, вона побічно замінює традиційні енергетичні ресурси. Як ми писали вище, більша частина української енергії проводилася тепловими (використовуваними вугільними і природними газами) і ядерними (як наслідок - величезними радіаційними) електростанціями. Відзначається, що в минулому році АЕС виробила понад 50% усього видобутку енергії. Це можна пояснити зменшенням обсягу поставок природного газу і збільшенням вартості вугілля. Так, аналіз динаміки використання паливних ресурсів показав, що енергетичному сектору (виробництву та споживанню) Україні притаманні сезонні коливання. З іншої сторони, результати дослідження підтверджують висунуту гіпотезу, що найбільший еко деструктивний вплив здійснюється теплоелектростанціями при виробництві енергії з кам’яного вугілля. У зв’язку з цим необхідним є заміщення виробництв, що використовують кам’яне вугілля на більш еколого-орієнтовні ресурси, у тому числі відновлювальні джерела енергії. У цьому напрямку, зміна системи екологічного оподаткування може виступати інструментом мотивації поширення відновних джерел енергії. При цьому доцільним є врахування сезонних коливань та економічну оцінку екологічного збитку від використання традиційних джерел енергії. 

Дані про авторів

Анатолій Володимирович Павлик, Сумський державний університет

асистент

Олексій Валентинович Люльов, Сумський державний університет

к.е.н, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

Олена Юріївна Чигрин, Сумський державний університет

к.е.н, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

Тетяна Володимирівна Пімоненко, Сумський державний університет

к.е.н, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

Посилання

1. Maliarenko V. A., Shcherbak I. Ye. Analysis of Consumption of Fuel and Energy Resources and their Rational Use in Ukraine. Ukr. – 2013. – №. 14 (988). – P. 118-126
2. Veklych O., Shlapak M. The Ecological Price of Ukrainian Economic Growth // ukr. Ukraine economy. – 2012. – №. 2. – P. 38-45.
3. Kubatko O. V. Ecological Changes as Fluctuations in the Development of the National Economy // Herald of Sumy National Agrarian University. Series: Economics and Management. ukr. – 2017. – №. 4. – P. 104-108.
4. Kysil S. V. Analysis of fuel and energy resources the using by a separate structural unit of the railway // Energy saving. Power engineering. Energy audit. Ukr. – 2012. – №. 3 (97). – P. 11-15.
5. Starchenko L. V., Lukash O. A., Pronikova Zh. S. Analysis of Energy Efficiency for Household Needs // Mechanism of regulation of the economy. Ukr. – 2014. – №. 4. – P. 131-138.
6. State Statistics Service of Ukraine. Official Site [Electronic resource]. –Access mode: ukrstat.gov.ua.
7. Energy Materials and Oil Use. // State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource] //Access mode: ukrstat.gov.ua.
8. Calculation of Emissions into the Air from Stationary Sources of Pollution // State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource] Ukr. – Access mode: ukrstat.gov.ua.
9. Markevych K. The Energy Sector of Ukraine in 2016 // Center Razumkova, Publish «Zapovit». Ukr. – 2017.
10. Final energy consumption for 2007-2016 // State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource] ukr. – Access mode: ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ekolog/ukr/k_ensp_u.html.The World Bank Open Data [Electronic resource]. – Access mode: data.worldbank.org
Опубліковано
2018-06-01
Як цитувати
Павлик АнатолійВолодимирович Енергетичний сектор україни: еколого-економічні особливості. / АнатолійВолодимирович Павлик, ОлексійВалентинович Люльов, ОленаЮріївна Чигрин, ТетянаВолодимирівна Пімоненко // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 1 (2(69). – С. 28-33. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2018.2(69).1162.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА